WIERZBA SZWAJCARSKA (Salix helvetica)

WIERZBA SZWAJCARSKA

Tatry - Dolina Koprowa - piętro halne - sierpień 2009

Rodzina : Wierzbowate.

Roślina wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich.

Opis : Niski, dwupienny krzew wysokości do 1,5 m. Młode gałązki początkowo filcowato owłosione, później łysieją. Liście odwrotnie lancetowate do jajowatych, najszersze powyżej połowy długości, ciemnozielone, spodem kutnerowate. Kwiaty zebrane w walcowate kotki, długości ok. 3 cm.

Występowanie : Alpy i Karpaty Zachodnie. W Polsce jedynie w Tatrach na zaledwie kilku stanowiskach, w piętrze kosodrzewiny i halnym. Rośnie na brzegach potoków oraz na podmokłych miejscach w dolinach, tylko na bezwapiennym podłożu.

Kwitnienie : VI-VII