WŁOŚNICA SINA (Setaria pumila, syn., S. glauca)

WŁOŚNICA SINA

Kotlina Sądecka - wrzesień 2013

Rodzina : Wiechlinowate.

Opis : Roślina roczna, kępkowa, wysokości do 60 cm. Źdźbła u podstawy kolankowato wygięte. Liście płaskie,  z białym, podłużnym paskiem, orzęsione brzegiem w dolnej części. Kwiaty zebrane w kłosokształtną, cylindryczną wiechę. Owocem ziarniak, białawy lub szarozielony, ciemnopunktowany.
 
Występowanie : Pospolita w całym kraju w górach w niższych położeniach. Rośnie w miejscach ruderalnych oraz jako uciążliwy chwast , głównie roślin okopowych.
 
Kwitnienie : VII-IX