TURZYCA POSPOLITA (Carex nigra)

TURZYCA POSPOLITA

Kotlina Sądecka - maj 2014

Rodzina : Turzycowate (Ciborowate).

Opis : Bylina luźnokępkowa wysokości do 50 cm, często z kłączem i podziemnymi rozłogami. Łodyga wzniesiona, sztywna, ulistniona u podstawy, ostro trójkanciasta, szorstka górą. Liście szarozielone, sztywne, wąskie, płaskie lub poskładane, szorstkie; pochwy liściowe brązowe; najniższa podsadka liściowa krótsza od kwiatostanu. Kwiatostan wzniesiony, złożony z 1-2 kłosów męskich i 2-4 prawie siedzących kłosów żeńskich. Kwiaty męski z trzema pręcikami, o przysadkach ciemnopurpurowych z jasną środkową smugą, podłużonjajowatych, tępych. Kłosy żeńskie  krótkowalcowate, proste, z jednym słupkiem o dwóch znamionach,  o jaowatych przysadkach, tępych, krótszych od pęcherzyka, czarne, ze środkową zieloną smugą, biało obrzeżone. Owocem orzeszek, otoczony pęcherzykiem.
 
Miejsce występowania : Północna półkula. W Polsce pospolita na całym obszarze. Rośnie głównie na podmokłych łąkach i torfowiskach niskich i przejściowych.
 
Kwitnienie : V-VI