TRZMIELINA POSPOLITA, T. ZWYCZAJNA (Euonymus europaea)

TRZMIELINA POSPOLITA, T. ZWYCZAJNA

Kotlina Sądecka - maj 2009

Rodzina : Trzmielinowate.

Opis : Rozłożysty krzew wysokości do 3 m. Młode gałązki gładkie, oliwkowozielonawe, starsze czterokanciaste. Liście długości do 9 cm, krótkoogonkowe, eliptyczne, ostro zakończone, piłkowane, o klinowatej podstawie. Kwiaty drobne, zielonkawe, czterodziałkowe, zebrane w pozorne baldaszki. Owocem czterograniasta różowa torebka, zawierająca 4 białe nasiona w pomarańczowej osłonce.

Występowanie : Europa i Azja. W Polsce na cały obszarze, w górach w niższych położeniach. Rośnie w lasach i zaroślach.

Kwitnienie : V