TOJAD MOŁDAWSKI (Aconitum moldavicum)

TOJAD MOŁDAWSKI

Bieszczady - pod Haliczem - lipiec 2012

Rodzina : Jaskrowate.

Roślina objęta ścisłą ochroną, wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich, subendemit karpacki.

Opis : Bylina wysokości do 1,5 m, z grubymi, rozgałęzionymi korzeniami. Łodyga wzniesiona, pojedyncza lub rozgałęziona, górą biało owłosiona. Liście dłoniasto-klapowane, składające się z 3-5(7), przeważnie 3-wrębnych, grubo ząbkowanych odcinków, z wierzchu ciemnozielone, na brzegach i na nerwach owłosione. Kwiaty niebieskie lub brudnofioletowe z walcowato stożkowatym hełmem, nieco wciętym powyżej dzióbka.

Występowanie : Karpaty. W Polsce głównie w Bieszczadach Zachodnich i Beskidzie Niskim, ponadto na wyżynach południowej Polski. Rośnie głownie w reglu dolnym, głównie w lasach liściastych, zwłaszcza buczynach oraz ziołoroślach.

Kwitnienie : VI-VIII

Roślina trująca.