STRZAŁKA WODNA (Sagittaria sagittifolia)

STRZAŁKA WODNA

Kotlina Sądecka – stawy nad Dunajcem - wrzesień 2015

Rodzina : Żabieńcowate.

Opis : Bylina o krótkim kłączu, zakorzeniona w podłożu, tworząca rozłogi. Łodyga trójkanciasta, wysokości do 1 m. U formy typowej, o dolnej części zanurzonej w wodzie, występują 3 rodzaje liści; podwodne, siedzące, taśmowate, długości do ok.1m; nawodne o jajowatej lub nieco strzałkowatej blaszce, na ogonkach długości do 60 cm; nadwodne, wystające pionowo ponad wodę, o blaszce trójkątnie strzałkowatej, z wyraźnymi, ostrymi ramionami bocznymi. Kwiaty białe, 3-krotne, rozdzielnopłciowe, w trójkwiatowych okółkach; męskie na dwukrotnie dłuższych niż żeńskie szypułkach, nad żeńskimi. Owoc zbiorowy, złożony licznych, ukośnie jajowatych orzeszków.

Występowanie : Prawie na wszystkich kontynentach, najczęściej w Europie i Azji. W Polsce pospolita na niżu. Rośnie w wodach stojących i wolno płynących – jeziorach, stawach, starorzeczach, gliniankach rowach, rzekach.

Kwitnienie : VI-VIII