STORCZYK FUCHSA, KUKUŁKA FUCHSA (Orchis fuchsii, Dactylorhiza fukchsii)

STORCZYK FUKSA, KUKUŁKA FUKSA

Pasmo Babiogórskie - Dolina Jałowiecka - czerwiec 2010

Rodzina : Storczykowate.

Roślina objęta ścisłą ochroną.

Opis : Bylina wysokości do 60 cm, o mocnej, pełnej łodydze, zwykle z 3-6 liśćmi. Liście lancetowate lub odwrotnie jajowate, najczęściej z fioletowymi plamami. Kwiaty od jasno- do ciemnoróżowych. Warżka głęboko podzielona na 3 łatki, z łatką środkową dość dużą, zwykle ostro zakończoną i nieco dłuższą od bocznych; łatki boczne romboidalne.

Występowanie : W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze, w Karpatach dość często. Rośnie na wilgotnych łąkach śródleśnych, na torfowiskach niskich i przejściowych, w lasach łęgowych.

Kwitnienie : VI-VII