SASANKA ŁĄKOWA (Pulsatilla pratensis, syn. Anemone pratensis, syn. Pulsatia nigricans)

SASANKA ŁĄKOWA

Małe Karpaty - Devinska Kobyla - 2 maja 2019

Rodzina : Jaskrowate.

Roślina objęta ścisła ochroną, wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich.

Opis: Bylina wysokości do 35 cm, cała wełniście owłosiona. Łodygą wzniesiony głąbik. Liście odziomkowe 3-4 pierzastosieczne, o długich, wąskich łatkach; łodygowe po 3 w okółkach, pocięte na równowąskie łatki. Kwiaty fioletowe lub fioletowobrunatne, pojedynczo na szczycie łodygi, dzwonkowate, 6-działkowe; listki okwiatu na szczytach odgięte na boki. Młode pączki pokryte długimi, białymi włoskami. Owocem niełupka. Owoce zebrane w charakterystyczny owocostan.

Występowanie : Europa i Azja. W Polsce rzadka, na rozproszonych stanowiskach w całym kraju, poza Karpatami. Rośnie w murawach kserotermicznych, suchych borach, na obrzeżach lasów i zarośli, w miejscach piaszczystych, na wapiennym podłożu.

Kwitnienie : III-IV