RZEŻUSZNIK TATRZAŃSKI (Cardaminopsis neglecta)

RZEŻUSZNIK TATRZAŃSKI

Tatry - Dolinka pod Rohatką - lipiec 2008

Rodzina : Kapustowate.

Subendemit karpacki.

Opis : Roślina przeważnie jednoroczna, rzadko wieloletnia, wysokości do 20 cm, naga, o łodydze pokładającej się lub wzniesionej. Liście o zmiennym kształcie, jasnozielone; odziomkowe przeważnie pierzastowrębne z ząbkami po każdej stronie, czasami lirowate, rzadko całobrzegie; łodygowe podłużnie jajowate lub lirowate, całobrzegie lub grubo ząbkowane. Kwiaty różowoliliowe lub białe, zebrane na szczycie łodygi w gęste grono. Owocem odstające łuszczyny.

Występowanie : Karpaty i Alpy Wschodnie. W Karpatach Zachodnich wyłącznie w Tatrach i Niżnych Tatrach (czasami przenoszony jest potokami poza Tatry). Rośnie głównie w piętrze turniowym i halnym, na wilgotnych skałach, piarżyskach, na bezwapiennym podłożu.

Kwitnienie : VI-IX