RHODODENDRON, RÓŻANECZNIK WSCHODNIOKARPACKI (Rhododendron Kotschyi)

RHODODENDRON, RÓŻANECZNIK WSCHODNIOKARPACKI

Czarnohora - pod Popem Iwanem - 13 sierpnia 2017

Rodzina : Wrzosowate.      

Roślina objęta ochroną na Ukrainie. Uznawana za wschodnio-południowo-karpacko-bałkański endemit.

Opis : Krzewinka wysokości 30(50) cm. Liście zimozielone, ogonkowe, eliptyczne, skórzaste, dł. ok. 2 cm, wierzchem ciemnozielone, spodem rdzawobrązowe. Kwiaty różowe, rzadko białe, zebrane po 3-7 w szczytowych  kwiatostanach.

Występowanie : Góry wschodniej i południowej Europy (Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Serbia i Albania). W Polsce nie występuje.  Rośnie w piętrze kosodrzewiny i alpejskim na połoninach i w borówczyskach na podłożu ubogim w węglan wapnia.

Kwitnienie : V-VII