PRZETACZNIK PERSKI (Veronica persica)

PRZETACZNIK PERSKI

Rodzina : Trędownikowate.

Opis: Roślina roczna o łodygach rozesłanych lub podnoszących się, długości do 40 cm. Liście trójkątne lub jajowate, karbowano piłkowane, krótkoogonkowe, orzęsione. Kwiaty niebieskie, czteropłatkowe, z dolnym płatkiem jaśniejszym lub białym, wyrastają pojedynczo w pachwinach liści na szypułkach dłuższych od przysadek.

Występowanie : Prawie w całej Europie. W Polsce na całym obszarze, w górach po piętro kosodrzewiny. Rośnie w miejscach ruderalnych na polach i w ogrodach, na glebach zasobnych w azot.

Kwitnienie : III-X