PODKOLAN BIAŁY (Platanthera bifolia)

PODKOLAN BIAŁY

Beskid Sądecki - Przysietnica - czerwiec 2012

Rodzina : Storczykowate.

Roślina objęta częściową ochroną (do 2014 roku ścisłą).

Opis : Bylina wysokości 20-30 cm, z dwoma podłużnymi bulwami i bardzo charakterystycznymi 2 naprzeciwległymi, eliptycznymi liśćmii u nasady łodygi. Kwiaty białe, pachnące; ostroga równowąska, na końcu nie zgrubiała, warżka całobrzega; pyłkowiny dł. do 2 mm, ułożone równolegle.

Występowanie : Europa z wyjątkiem rejonu Morza Śródziemnego, Azja, północna Afryka. W Polsce na całym obszarze, rzadko. W górach w niższych partiach. Rośnie w widnych lasach, w zaroślach, w ubogich murawach na glebach wapiennych.

Kwitnienie : V-VII