PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY (Botrychium lunaria)

PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY

Małe Pieniny - Wąwóz Homole - czerwiec 2013

Rodzina :  Nasięźrzałowate.

Roślina objęta ścisłą ochroną.
 
Opis : Bylina wysokości 5-30 cm, naga, z pionowym, poprzecznym kłączem, z którego każdego roku wyrasta jeden liść, podzielony mniej więcej w połowie na część asymilacyjną i zarodnionośną. Asymilacyjna jasnozielona, połyskująca, podługowata, pojedynczo pierzasta, o odcinkach klinowatych dołem, a półksiężycowatych górą, nieco zachodzących na siebie, o wachlarzowato rozgałęzionym unerwieniu. Zarodnionośna 2-3-krotnie pierzasto rozgałęziona, tworząca wiechę. Zarodnie grube, otwierające się poprzeczną szczeliną.
 
Występowanie : W Polsce rozproszony na terenie całego kraju, rzadziej w Polsce południowo-wschodniej i środkowej, w górach po piętro halne. Rośnie na suchych łąkach i w murawach naskalnych, najchętniej na wapieniu.
 
Zarodnikuje : VI-VIII