PIASKOWIEC ORZĘSIONY, P. RZĘSOWATY (Arenaria tenella)

PIASKOWIEC ORZĘSIONY, P. RZĘSOWATY

Tatry Bielskie - Przełęcz pod Kopą - lipiec 2010

Rodzina : Goździkowate.

Endemit karpacki.

Opis : Niziutka bylina tworząca darnie, o rozesłanych łodyżkach długości do 10 cm, mocno rozgałęzionych. Liście naprzeciwległe, odwrotnie jajowate lub lancetowatołopatkowate, całobrzegie, w dolnej części orzęsione. Pędy kwiatonośne szorstko owłosione. Kwiaty białe, 5-płatkowe, przeważnie pojedynczo, na cienkich pokrytych włoskami szypułkach.

Występowanie : Karpaty. W Polsce wyłącznie w Tatrach, w piętrze kosodrzewiny i halnym. Rośnie na wapiennych skałach, piargach i w luźnych kamienistych murawach.

Kwitnienie : VI-VIII