PIĘCIORNIK GĘSI (Potentilla anserina)

PIĘCIORNIK GĘSI

Kotlina Sądecka - sierpień 2009

Rodzina : Różowate.

Opis : Płożąca się bylina, z leżącymi i ukorzeniającymi się rozłogami. Liście przerywanopierzaste, złożone z 7-21 listków; do 20 cm długości, na spodniej stronie jedwabiście owłosione. Kwiaty żółte, pojedyncze, pięciopłatkowe.

Występowanie : Europa z wyjątkiem południowych obszarów. W Polsce na całym obszarze, w górach po regiel dolny. Rośnie przy drogach, na nadrzecznych łąkach, nad brzegami zbiorników wodnych, w rowach, na polach uprawnych.

Kwitnienie : V-VIII