PIĘCIORNIK DROBNOKWIATOWY (Potentilla micrantha)

PIĘCIORNIK DROBNOKWIATOWY

Ogród Botaniczny w Krakowie - 21 maja 2016

Rodzina : Różowate

Roślina objęta ochroną ścisłą, wpisana do Czerwonej Księgi Karpat. Polskich

Opis : Bylina wysokości do 20 cm, wytwarzająca rozłogi, z grubymi, półzdrewniałymi kłączami, zakończonymi różyczkami szarozielonych liści bardzo podobnymi do liści poziomki (trójlistkowe, owłosione, listki od połowy ząbkowane). Z różyczki wyrasta kilka pojedynczych szypułek zakończonych pojedynczymi, białymi kwiatami. Cechą charakterystyczną jest buraczkowo czerwone zabarwienie wewnętrznej strony działek kielicha. Płatki długości kielicha lub krótsze. Owocem biało szarawy orzeszek, owłosiony na stronie brzusznej.

Występowanie : Głównie w górach południowej Europy, także w północnej Afryce i Azji Mniejszej. Na oderwanych stanowiskach w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Niemczech. W Polsce w dwóch miejscach – na Mazowszu w rezerwacie „Modrzewina” i  w Beskidzie Makowskim na Janikowej Grapie. W granicach zwartego zasięgu rośnie w murawach górskich na podłożu wapiennym, na pozostałych obszarach zarówno w lasach, jak i na siedliskach otwartych. Hodowany w ogrodach botanicznych w Krakowie i Warszawie.

Kwitnienie : (III)IV-V