PAŁKA SZEROKOLISTNA (Typha latifolia)

PAŁKA SZEROKOLISTNA

Pogóże Rożnowskie - czerwiec 2011

Rodzina :  Pałkowate.

Opis : Bylina wysokości do 2,5 m, o grubym kłączu. Łodyga prosta, wzniesiona, sztywna, walcowata. Liście często dłuższe od łodygi, sinozielone, wzniesione, równowąskie; w górnej części płaskie; w dołem długopochwiaste. Roślina jednopienna, kwiaty zebrane w kolbowaty kwiatostan; część dolna, żeńska, grubowałkowata, początkowo ciemnozielona, w czasie owocowania ciemnobrunatna; górna, męska, przylega bezpośrednio do żeńskiej.

Występowanie : W Polsce na całym obszarze, w górach w niższych położeniach. Rośnie głównie w wodach stojących, rzadziej w wolno płynących: w wypłycających się jeziorach, starorzeczach, stawach, gliniankach, dołach potorfowych, rowach, kanałach.

Kwitnienie : VI-VIII