OBUWIK POSPOLITY (Cypripedium calceolus)

OBUWIK POSPOLITY

Góry Choczańskie - szlak z Wyżnego Kubina na Wielki Chocz - czerwiec 2013

Rodzina : Storczykowate ( W nowszych klasyfikacjach Obuwikowate)
 
Roślina objęta ścisłą ochroną, wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich.
 
Opis : Bylina wysokości do 60 cm, o twardym, silnie rozgałezionym kłączu. Łodyga prosta, obła, pełna, szorstko owłosiona.  Liście 3-5,  siedzące, jajowate,  sfałdowane wdłuż krawędzi, krótko orzęsione, pochwiasto obejmujące łodygę. Kwiaty duże, najczęściej pojedyncze, czasem 2-3, o czterech brunatnoczerwonych działkach;  listki okwiatu 4, czerwonobrunatne; dwa boczne  spiralnie skręcone, górny  owalny, z szerokim zaostrzonym końcem, otaczają  cytrynowożółtą warżkę, rozdętą w kształcie trzewika (stąd nazwa). Zdarzają się okazy o kwiatach całych zielonawych  lub żółtych, a nawet białych.
 
Występowanie : Europa i Azja. W Polsce na rozproszonych pojedynczych stanowiskach. W Karpatach  głównie w Tatrach i Pieninach, a także na Pogórzu Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Rośnie w świetlistych, ciepłych lasach liściastych, w zwykle dąbrowach, buczynach i grądach, a także w zaroślach i w ciepłych murawach, na glebach bogatych w węglan wapnia.
 
Kwitnienie : V-VI (w Tatrach w wyższych położeniach VII)