NIEZAPOMINAJKA LEŚNA (Myosotis sylvatica)

NIEZAPOMINAJKA LEŚNA

Pieniny - Zamkowa Góra - maj 2010

Rodzina : Szorstkolistne.

Opis : Bylina wysokości do 60 cm. Łodyga wznosząca się, obła, rozgałęziona, ulistniona, miękko, odstająco owłosiona. Liście skrętoległe, wąskoowalne, tępo zaostrzone, z widocznym nerwem głównym; dolne ogonkowe, górne siedzące. Kwiaty jasnoniebieskie, czasem różowe, promieniste, pięciokrotne, zebrane w bezlistne, luźne skrętki; rurka korony w czasie kwitnienia dwa razy dłuższa od kielicha.

Występowanie : W Polsce głównie na południu i południowym zachodzie, a także w północnym pasie Pobrzeża Koszalińskiego i Gdańskiego, na pozostałym obszarze w rozproszeniu. W górach najczęściej w reglu dolnym, rzadziej na pogórzu i w reglu górnym. Rośnie w żyznych lasach, chętnie na wapiennym podłożu.

Kwitnienie : V-VII