MYDLNICA LEKARSKA (Saponaria officinalis)

MYDLNICA LEKARSKA

Kotlina Sądecka - lipiec 2016

Rodzina : Goździkowate.

Opis : Bylina wysokości do 80 cm, o długim, walcowatym, podziemnym kłączu. Łodyga wzniesiona, naga, walcowata, górą rozgałęziona. Liście naprzeciwległe, eliptyczne lub podługowate, trójnerwowe, zaostrzone; dolne krótkoogonkowe; górne siedzące, zrośnięte nasadami. Kwiaty białe lub różowe, 5-krotne, wyrastają po kilka na długich szypułkach z kątów liści, tworząc dwuramienne wierzchotki zebrane w krótkie grono; kielich zielony lub czerwonawy.

Występowanie : Europa, Azja, północna Afryka, przeniesiona na inne kontynenty. W Polsce na całym obszarze, w górach w niższych położeniach. Rośnie w dolinach rzek i strumieni, nad brzegami cieków wodnych, na kamieńczakach nadrzecznych, w miejscach ruderalnych, w zaroślach, lubi miejsca kamieniste i piaszczyste.

Kwitnienie : VI-IX