MACIERZANKA PANNOŃSKA (Thymus kosteleckyanus, syn. Th. pannonicus)

MACIERZANKA PANNOŃSKA

Słowacki Kras - ścieżka przyrodnicza wokół Jaskini Domica - 27 maja 2018

Rodzina : Jasnotowate.

Opis : Półkrzew wysokości do 50 cm. Pędy 4-kanciaste, wełnisto owłosione. Liście siedzące, równowąskie lub eliptyczno lancetowate, obustronnie owłosione, brzegiem orzęsione. Kwiaty grzbieciste, różowo fioletowe lub jasnoróżowe, kielich owłosiony.

Występowanie : Środkowa, wschodnia i południowo-wschodnia Europa. W Polsce w pasie wyżyn, głównie na Wyżynie Małopolskiej. Rośnie  w murawach kserotermicznych, na suchych zboczach, na wapiennym podłożu.

Kwitnienie : V-IX