LISTERA JAJOWATA (Listera ovata)

LISTERA JAJOWATA

Tatry - Boczań - lipiec 2011

Rodzina : Storczykowate.

Roślina objęta częściową ochroną (do 2014 roku ścisłą).

Opis : Bylina wysokości 20-50 cm, o grubym, pełzającym kłączu, łodydze obłej, omszonej. 2 liście siedzące, naprzeciwległe, szerokojajowate lub jajowatoeliptyczne, z podłużnymi nerwami; na łodydze 1-2 listki przysadkowe. Kwiaty niepozorne, małe, zielonożółtawe, zebrane w luźny, wielokwiatowy kwiatostan.

Występowanie : Europa, Kaukaz, zachodnia Syberia, Ałtaj, Himalaje. W Polsce na całym obszarze, w górach po piętro kosodrzewiny. Rośnie w lasach liściastych, szczególnie bukowych, zaroślach, na łąkach, w ziołoroślach i traworoślach, na żyznych, obojętnych glebach.

Kwitnienie : V-VII