LEN PRZECZYSZCZAJĄCY (Linum catharticum)

LEN PRZECZYSZCZAJĄCY

Tatry - Boczań - lipiec 2011

Rośliny : Lnowate.

Opis : Roślina jednoroczna lub czasami dwuletnia, wysokości od 5-30 cm, o delikatnej, wzniesionej, górą widlasto rozgałęzionej łodydze. Liście naprzeciwległe, jajowatolancetowate, najczęściej jednonerwowe. Kwiaty białe, małe, 5-płatkowe, na długich szypułkach, zebrane w luźny kwiatostan; pąki kwiatowe zwisłe; działki kielicha z gruczołowatymi włoskami po brzegach. Szypułki owocowe wyprostowane.

Występowanie : Prawie w całej Europie, na południu tylko w górach. W Polsce na całym obszarze, w górach po piętro kosodrzewiny. Rośnie na łąkach, pastwiskach, wygonach, torfowiskach, w murawach kserotermicznych.

Kwitnienie : VI-VIII

Roślina lecznicza i trująca.