KRUSZCZYK SZEROKOLISTNY (Epipactis helleborine)

KRUSZCZYK SZEROKOLISTNY

Tatry - Tri Studnicky - sierpień 2009

Rodzina : Storczykowate.

Roślina objęta częściową ochroną (do 2014 roku ścisłą).

Opis : Bylina wysokości do 80 cm, z kłączem o krótkich międzywęźlach, o wyprostowanej, pojedynczej, nierozgałęziającej się, skrętolegle ulistnionej łodydze. Liście jajowate do lancetowatych. Kwiaty na zewnątrz zielonawe, wewnątrz czerwonawe, szeroko rozwarte, o warżce często fioletowo nabiegłej, złożonej z 2 części połączonych nieruchomo, wyrastające na skręconych i omszonych szypułkach wyrastających w kątach przysadek. Kwiaty zebrane w luźny, wielokwiatowy, jednostronny kwiatostan.

Występowanie : Środkowa Europa. W Polsce na całym obszarze, w górach po regiel dolny. Rośnie głównie w lasach liściastych, zwłaszcza buczynach i grądach.

Kwitnienie : VI-IX