KOMOSA WIELONASIENNA (Chenopodium polyspermum)

KOMOSA WIELONASIENNA

Beskid Sądecki - Rytro - wrzesień 2013

Rodzina :  Komosowate (Szarłatowate).

Opis : Roślina jednoroczna wysokości  do 50 cm. Łodyga podnosząca się lub wzniesiona, naga, 4-kanciasta, często czerwonawo nabiegła. Liście podłużnie jajowate lub jajowate, całobrzegie, ogonkowe, cienkie, skrętoległe, często zaczerwienione.  Kwiaty drobne, początkowo zielone, póżniej buraczkowoczerwonawe,  błoniasto obrzeżone,  w kłębikach, zebrane  na wierzchołku pędu lub w kątach liści w kłosy rzekome. Owoce okrągławe,  spłaszczone z góry.
 
Występowanie : Europa, zachodnia Azja, Kaukaz. W Polsce na całym obszarze, w górach w niższychn położeniach.  Rośnie w miejscach ruderalnych, na polach, w  ogrodach, nad brzegami rzek.
 
Kwitnienie : VII-IX