GORYCZKA KRZYŻOWA (Gentiana cruciata)

GORYCZKA KRZYŻOWA

Bieszczady - Krywe - lipiec 2013

Rodzina : Goryczkowate.

Roślina objęta ścisłą ochroną.

Opis : Bylina wysokości do 50 cm, z grubym kłączem. Łodyga zwykle nierozgałęziona, dość gruba, gęsto ulistniona. Liście naprzemianległe jajowatopodługowate; wyższe liście ustawione krzyżowo i zrośnięte nasadami. Kwiaty 4-krotne, o rurkowato-dzwonkowatej koronie, z zewnątrz zielonawofioletowej, wewnątrz błękitnej, wyrastające po kilka w kątach środkowych i najwyższych liści.

Występowanie : Środkowa i południowa Europa, zachodnia Syberia, Azja Mniejsza. W Polsce w niższych położeniach Sudetów i Karpat, w pasie wyżyn południowych oraz w północnej Polsce. Rośnie na suchych łąkach, obrzeżach lasów i zarośli, skarpach przydrożnych, na glebach bogatych w węglan wapnia.

Kwitnienie : VI-VIII