DZIEWANNA KUTNEROWATA (Verbascum phlomoides)

DZIEWANNA KUTNEROWATA

Kotlina Sądecka - 19 lipca 2019

Rodzina : Trędownikowate.

Opis : Roślina dwuletnia wysokości do 150 cm, pokryta szarym kutnerem, o wrzecionowatym, rozgałęzionym korzeniu. W pierwszym roku wegetacji tworzy różyczkę liściową, w drugim pojawia się łodyga z kwiatostanem. Łodyga pojedyncza, wzniesiona, sztywna, rozgałęziona lub nie. Liście dolne szeroko eliptyczne, zbiegające w ogonek; wyższe szeroko sercowate, nagle zaostrzone, szeroką nasadą obejmujące łodygę i krótko, lecz szeroko zbiegające. Kwiaty żółte, 5-płatkowe, zebrane w  kwiatostan przypominający kłos. Pręcików 5, o pomarańczowych nitkach; 3 górne owłosione, krótsze;  2 dolne nagie, dłuższe. Owocem kulisto jajowata lub kulisto stożkowata torebka, dłuższa od kielicha.

Występowanie : Południowa i środkowa Europa, część Azji. W Polsce na całym niżu, rzadsza na pogórzach. Rośnie w suchych i słonecznych miejscach, na wzgórzach, nasypach kolejowych, ugorach,  przydrożach, w miejscach ruderalnych i nieużytkach kserotermicznych.

Kwitnienie : VII-IX

Roślina lecznicza.