DWULISTNIK MUSZY (Ophrys insectifera)

DWULISTNIK MUSZY

Małe Pieniny - Wąwóz Homole - czerwiec 2012

Rodzina : Storczykowate.

Roślina objęta ścisłą ochroną, wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich.

Opis : Bylina wysokości do 40 cm, o dwóch kulistych i niepodzielonych bulwach. Łodyga wzniesiona, prosta, obła, ulistniona. Liście 2-6, lancetowate lub odwrotnie lancetowate, ostre lub stępione, najwyższe obejmują tutkowato kwiatostan. Kwiaty średniej wielkości, siedzące w kątach przysadek, ciemnopurpurowe, z czworoboczną, jaśniejszą plamą na środku, zebrane w luźny kwiatostan (2-20- kwiatowy). Roślina zapylana jest przez samce niektórych błonkówek, które zwabia budową swojego kwiatu imitującą samicę. Podczas pseudokopulacji z kwiatem dokonują one zapylenia. Jest to we florze Polski jedyny taki przypadek w rodzinie storczykowatych.

Występowanie : Występuje tylko w Europie, głównie Zachodniej i Środkowej. W Polsce rzadko, głównie na Wyżynie Małopolskiej, w Tatrach i Pieninach. Rośnie na kserotermicznych murawach górskich, głównie na miejscach dobrze oświetlonych.

Kwitnienie : V-VI