CZERWIEC ROCZNY (Scleranthus annuus)

CZERWIEC ROCZNY

Niżne Tatry - Helpa - maj 2012

Rodzina : Goździkowate.

Opis : Roślina roczna lub dwuletnia, wysokości do 20 cm, zielona lub żółtawozielona, o łodydze wzniesionej, silnie rozgałęziającej się. Liście naprzeciwległe, równowąskolancetowate. Kwiaty drobne, zebrane w kłębik, korony brak, kielich złożony z 5 zielonych, zaostrzonych działek o wąsko obrzeżonych brzegach, pręciki krótsze od kielicha.Owocem jednonasienna torebka; owoc po dojrzeniu zostaje w kielichu.

Występowanie : Europa bez krańców północnych, Kaukaz, Turcja, północno-zachodnia Afryka, Wyspy Kanaryjskie. W Polsce na całym obszarze, w górach w niższych położeniach. Rośnie na pastwiskach, ugorach, przydrożach i polach uprawnych, na glebach kwaśnych.

Kwitnienie : VI-IX