CIS POSPOLITY (Taxus baccata)

CIS POSPOLITY

Tatry - Dolina Wielicka - wrzesień 2008. Fot. Agata Pisiewicz.

Rodzina : Cisowate.

Roślina objęta częściową ochroną (w latach 1946-2001 ochrona ścisła, w latach 2001-2004 ochrona częściowa, w latach 2004-2014 ochrona ścisła). 

Opis : Dwupienny krzew lub drzewo o korze brunatnoczerwonej lub szarobrunatnej, łuszczącej się. Szpilki zimotrwałe, ostre, z nerwem pośrodku, ustawione grzebieniasto w dwóch rzędach. Brązowe kuliste nasiona, otoczone czerwoną kubkowatą osnówką.

Występowanie : Europa, Góry Atlas w Maroku, Kaukaz. W Polsce głównie w Karpatach oraz Sudetach, na rozproszonych stanowiskach także na niżu. Rośnie na żyznych glebach, zasobnych w węglan wapnia, w górach od podnóży po regiel dolny, wyjątkowo wyżej.

Kwitnienie : IV-V