BODZISZEK DROBNY (Geranium pusillum)

BODZISZEK DROBNY

Kotlina Sądecka - czerwiec 2010

Rodzina : Bodziszkowate.  

Opis : Roślina jednoroczna, wysokości do 30 cm, o łodydze wzniesionej lub rozesłanej, gałęzistej, owłosionej, górą ogruczolonej. Liście 5-9-dzielne, dłoniaste, owłosione, o jajowatoklinowatych odcinkach; dolne długoogonkawe;  górne krótkoogonkowe lub siedzące. Kwiaty różowe, drobne, 5-płatkowe, wyrastające na długich szypułkach (płatki sercowato wycięte, orzęsioneu nasady.

Występowanie :  Europa, Azja i pólnocna Afryka, zawleczony na inne kontynenty. W Polsce na całym obszarze, w górach w niższych położeniach. Rośnie na  polach, przydrożach, w miejscach ruderalnych, murawach, zaroślach.

 Kwitnienie : V-IX