BAGNO ZWYCZAJNE (Ledum palustre)

BAGNO ZWYCZAJNE

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie - maj 2009

Rodzina : Wrzosowate.

Roślina objęta częściową ochroną (do roku 2014 ścisłą), wpisana do Czerwonej Księgi Karpat Polskich.

Opis : Krzew o mocnych korzeniach, górą silnie rozgałęziony. Gałązki wzniesione lub podnoszące się ku górze, skrętolegle ulistnione, w młodości pokryte kutnerem rdzawych włosków. Liście krótkoogonkowe, skórzaste, równowąsko lancetowate, z wierzchu ciemnozielone, lśniące, spodem rdzawokutnerowate. Kwiaty drobne, białe, zebrane na szczytach gałązek w licznokwiatowe baldaszki.

Występowanie : Środkowa i północna Europa, północno-wschodnia Azja. W Polsce na całym niżu, z wyjątkiem Kujaw i Wielkopolski. W górach rzadko, w Karpatach w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, w Bieszczadach i nielicznie w Tatrach oraz w Beskidzie Żywieckim. Rośnie w mokrych lasach sosnowych, na torfowiskach wysokich, mszarach w obrębie torfowisk przejściowych, w borach bagiennych.

Kwitnienie : V-VI