ŻEBROWIEC GÓRSKI (Pleurospermum austriacum)

ŻEBROWIEC GÓRSKI

Tatry Bielskie - Dolina Szeroka - lipiec 2010

Rodzina : Selerowate.

Opis: Bylina wysokości do 1,5 m, o grubym, bulwiastym kłączu i o dętej, bruzdowanej, nagiej łodydze. Liście 3-4- krotnie pierzaste, o jajowatolancetowatych odcinkach, zbiegających po osadce, ząbkowanych i brzegiem deliokatnie orzęsionych. Kwiaty białe. Liczne baldachy, najczęściej ustawione na jednym poziomie z baldachem szczytowym.

Występowanie : W Polscce w Sudetach i Karpatach, na rozproszonych stanowiskach na Podkarpaciu i na niżu. Rośnie na skalistych zboczach.

Kwitnienie: VI-VII